Löskortslistor

Integritetspolicy för kunder och användare hos Dragon’s Lair (Draknästet AB)

Denna policy beskriver hur och vad vi samlar in, hur vi använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Dragon’s Lair webbplats samt övriga inköpskanaler hos Dragon’s Lair som du kan nyttja.

Vi anser inte att information som anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person är att betrakta som en personuppgift.

Webbplatser från tredje part som det länkas till från dragonslair.se faller inte under Dragon’s Lair integritetspolicy utan är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga. Dessa har alltså sina egna integritetspolicys som du som kund måste ta ställning till i varje enskilt fall.

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och lämna ut dina personuppgifter på så sätt som beskrivs i detta dokument.

Vi kan komma att ändra i denna policy. Aktuell policy finner du alltid på dragonslair.se. Vid förändringar kommer vi att informera dig via e-post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till hantering av personuppgifter.

Draknästet AB, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Dragon’s Lair. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Som ny kund måste du ange namn och epostadress. Vid beställning måste även adress och telefonnummer anges.

När du registrerar dig som kund på webben får du godkänna att Dragon’s Lair och använder sig av dina personuppgifter för angivna ändamål i detta dokument.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från vidare kommunikation vi skickar till dig och i samband med det så upphör vår databehandling och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register för nedan angivna ändamål.

Skydd av personuppgifter

Våra IT-system är anpassade för att säkra att vi inte ger fler personer än nödvändigt tillgång till dina personuppgifter, endast personer som behöver tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och enligt ändamålen listade nedan har tillgång till dem.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är t ex statliga myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller vid misstanke om brott. Vidare kan det röra sig om företag som ombesörjer allmänna varutransporter, företag som erbjuder betallösningar eller företag/föreningar vid event där du deltar.

Lagringstid

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Cookies

Cookies är en liten textfil som webbplatser skickar till din enhet där den sedan lagras. Du kan själv ställa in på din dator hur du vill att cookies ska hanteras.

Vi använder Cookies för funktionalitet på webbplatsen, om du stänger av cookies kommer viss funktionalitet på webbplatsen upphöra att fungera. Vi använder även cookies för att ge dig som besökare en anpassad köpupplevelse samt för att kunna genomföra analyser för att förbättra köpupplevelsen totalt för samtliga användare.

Sociala medier & annonsering på internet

I den mån vi använder sociala medier eller plattformar på internet i marknadsföringssyfte nyttjar vi plattformarnas ev personuppgifter, d v s vi förser inte våra konton på sociala medier eller internet med personuppgifter. Därmed är det de enskilda plattformarna som är självständigt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som går att finna där. Genom att göra inlägg i våra flöden, dela inlägg resp ”gilla” inlägg ses detta som ett aktivt samtycke till att spara den personuppgiften i flödet på de sociala medieplattformarna. Vi modererar inlägg som görs i våra flöden i de fall vi upptäcker att någon publicerar personuppgifter utan samtycke där.

Tillsyn

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för att lagstiftningen efterföljs. Om vi misstänker en personuppgiftsincident anmäler vi den inom 72 timmar från det att vi fått vetskap om incidenten till datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Draknästet AB, Kungsholmstorg 8, 112 21 Stockholm, är personuppgiftsansvarig. Behöver du komma i kontakt med Dragon’s Lair angående dataskydd kan du skicka ett mail till info@dragonslair.se eller ringa vår kundsupport på telefon 08-6546050.

Ändamål med behandling av Personuppgifter och rättslig grund.

För att kunna hantera order sparar vi kontaktuppgifter, namn, telefonnummer, e-post, leveransadress, faktureringsadress, betalningshistorik, betalnings-information, orderinformation och användaruppgifter.

Som rättslig grund för detta ligger ”Fullgörande av köpeavtalet”. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

För att kunna hantera kundserviceärenden, via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier sparar vi namn, kontaktuppgifter, all korrespondens, uppgift om order, inköpskanal och ärendets art.

Som rättslig grund för detta ligger ”Berättigat intresse”. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose parternas berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

För att kunna hantera utskick av nyhetsbrev, generella erbjudanden, produktrekommendationer, och inbjudningar till event sparar vi uppgifter om, e-postadress och postnummer. Vi sparar uppgifterna till dess användaren avregistrerar sig. Detta kan göras antingen via länk i e-postmeddelanden eller via kontakt med Dragon’s Lair kundsupport på telefon 08-654 60 50.

Som rättslig grund för detta ligger ”Berättigat intresse”.

För att skydda dig som kund och oss som leverantör mot bedrägerier och intrång samt säkra en stabil e-handelsplattform sparar vi uppgifter om tekniska data rörande enheter som ansluter till dragonslair.se, orderdata samt information om hur användarkontot interagerat.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut sparar vi uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, korrespondens och kundserviceärenden.

Som rättslig grund för detta ligger ”Rättslig förpliktelse” när sådan föreligger, alternativt ”Berättigat intresse” om rättslig förpliktelse saknas men behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra, förebygga samt utreda brott mot Dragon’s Lair.

Dina val och rättigheter

Du kan när du vill höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära ut en kopia efter skriftlig begäran.

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter.

Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från vidare kommunikation vi skickar till dig och i samband med det så upphör vår databehandling och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register för nedan angivna ändamål.

Avregistrering sker enklast via att logga in på Mina sidor och välja inställningar.