Löskortslistor

Lokalen

I källaren under butiken Dragon's Lair vid Kungsholmstorg finns föreningslokalen. Det är en stor lokal, med 6 rum och plats för 150 personer. Kom in och titta!
Gå på en digital rundtur i lokalen

Föreningslokalens öppettider är samma som Kungsholmstorg-butikens, se framsidan för gällande öppettider.

Vill du boka in ett event i kalendern?

Kalenderbokning görs genom bokningsformuläret nedan.

Kontakta butiken om du har frågon om bokningar och kalendern.

Alla medlemmar i föreningen har rätt att boka in event i föreningslokalen i enlighet med föreningens syfte. Läs bokningspolicyn innan du skickar in en bokningsförfrågan - den senaste versionen finns i dokumentsamlingen.

Till bokningsformuläret
OBS: Du kan bara komma åt formuläret om du är inloggad på ditt medlemskonto (klicka på Logga in i menyraden ovan).

I Lokal-fältet kommer en lokalkarta att visas när du väljer föreningslokalen. Klicka på det eller de bord du vill boka i kartan och ange uppskattat antal spelare i texten så kalenderansvarig vet hur många platser som du behöver.
Du kommer även snart kunna boka event i Sverok Stockholm-Gotlands kanslilokal.

För andra bokningsfrågor, inklusive externa bokningar, kontakta kalender(at)dragonslair.se.

Lokalöversikt

Kartan nedan visar alla rum i föreningslokalen.
Högst upp i mitten ligger trappan (vitt område); alla andra områden är färgkodade enligt nyckeln nedanför lokalkartan. Siffran på varje bord visar hur många som får plats runt bordet.

Borden i Stora rummet är något smalare än i resten av lokalen och är bäst lämpade för kortspel och vissa miniatyrspel.
Grottan och Rollspelshörnan har större fyra- eller sexkantiga bord för rollspel och brädspel som kräver mycket plats.
Brädspelsrummet har lite bredare fyraplatsbord och tillbakalutade stolar, för brädspel och kortspel i mer avslappnade former. Tre av borden har innerväggar som avskiljare.
Arkaden är inte inredd för bordsspel, utan är tillsvidare ett öppnare rum för andra spelrelaterade aktiviteter.
Verkstaden och Figurspelsrummet används för miniatyrfigurspel och målning av miniatyrer.