Löskortslistor

FAQ

Vanliga frågor

Vilken ålder är det på medlemmar inom föreningen?
--Det är mycket olika åldrar i olika grupper. Många Magic grupper har från 6 år till närmare 90. Brädspelarna brukar vara kring 20-30, men där kommer även familjer ibland. I Pokémon är de flesta omkring 7-14 år gamla. I Yu Gi Oh! är de omkring 12-19. Men överlag varierar det mycket. Alla är välkomna!